‘Không được nhận ô tô doanh nghiệp tặng’!
(PL)- “Từ nay các địa phương không được nhận ô tô doanh nghiệp tặng”.

Mệnh lệnh dứt khoát này của Thủ tướng được phát đi một cách mạnh mẽ và nhanh chóng ngay sau những nỗ lực kiên trì của báo chí chỉ ra những điểm sai và hệ quả xấu dẫn đến những xung đột lợi ích từ câu chuyện này ở một số địa phương.

Mệnh lệnh dứt khoát này cũng thể hiện rằng người đứng đầu Chính phủ đã lắng nghe dư luận xã hội từ mọi kênh đúng như những cam kết của cá nhân Thủ tướng từ đầu nhiệm kỳ.

Việc không được nhận ô tô của doanh nghiệp tặng lẽ ra phải được thực thi nghiêm minh. Bởi lẽ trước đó Luật Phòng, chống tham nhũng cũng như những văn bản pháp quy khác như nghị định của Chính phủ và các quyết định của Thủ tướng (Quyết định 64/2007 và 32/2015) đã minh định điều này.

TS Nguyễn Sĩ Dũng khi trả lời Pháp Luật TP.HCM vấn đề này đã đặt câu hỏi: Khi nhận xe xịn rồi thì địa phương có đảm bảo công bằng không? Công vụ có bị méo mó không? Đặt vấn đề rồi ông khẳng định: Công vụ phải công bằng.

Mệnh lệnh dứt khoát của Thủ tướng nói trên chính là điều cần thiết để đảm bảo rằng công vụ phải công bằng đúng như bản chất của nó. Bởi nếu công vụ mà không công bằng thì chẳng những pháp luật không được thực thi nghiêm minh mà nền tảng giá trị đạo đức của xã hội cũng bị phá vỡ.

Công vụ nếu không công bằng thì cũng có nghĩa là tuyên bố chính trị về việc xây dựng một chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động và phục vụ của Thủ tướng cũng không thể thực hiện được.

Những món quà, dù là nhỏ nhất, nếu có yếu tố vụ lợi chắc chắn sẽ phá vỡ sự liêm chính cần có của mỗi lãnh đạo, mỗi cán bộ, công chức. Sự liêm chính của chính quyền khi bị phá vỡ sẽ làm nền công vụ méo mó.

Mệnh lệnh dứt khoát của Thủ tướng chính là điều cần thiết để cân chỉnh lại những gì bị lệch do những món quà tặng rất nhiều tiền - nói gì thì nói không thể không hàm chứa yếu tố vụ lợi gây ra. Từ mệnh lệnh này, thiết nghĩ các tỉnh, thành trên cả nước cần rà soát lại những món quà tặng hạng sang đã được tặng để trả lại sự nghiêm túc cho chính mình. Bởi lẽ hành động trả xe sẽ được hoan nghênh hơn là cố biện minh để giữ lại những quà tặng tiền tỉ ấy.

Thiết nghĩ tinh thần của mệnh lệnh này có lẽ không nên chỉ bó hẹp trong vấn đề doanh nghiệp tặng xe xịn cho các địa phương. Nó phải được lan tỏa và trở thành nền tảng cho một chính phủ liêm chính.

Nơi đó pháp luật được thượng tôn chứ không phải những lý lẽ biện minh cho những hành vi trái luật. Và khi đó Thủ tướng chắc chắn sẽ không phải dùng đến những mệnh lệnh. Thay vào đó toàn bộ hệ thống sẽ vận hành theo những quy tắc của đạo đức, của liêm chính, trong đó tuân thủ pháp luật là yêu cầu cơ bản.

CHÂN LUẬN