Phải trả lại sự thật lịch sử
(PL)- Ứng dụng Google Maps đã xóa tên “Sansha” - tên gọi của cái gọi là TP Tam Sa mà Trung Quốc (TQ) thành lập một cách trái phép vào tháng 7-2012, bao chiếm luôn cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam (TQ gọi là Tây Sa và Nam Sa).

Đồng thời Google Maps cũng trả lại tên quốc tế của quần đảo Hoàng Sa là “Paracels”, vốn đã gắn liền với lịch sử của quần đảo này, được ghi rõ qua hàng ngàn bản đồ do các nhà hàng hải phương Tây thực hiện.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, trong một nghiên cứu của mình về vấn đề chủ quyền của Viêt Nam trên biển Đông với quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa, đã khẳng định rằng: “Trong hàng trăm bản đồ thế giới do các nước phương Tây thực hiện, hầu hết trong đó đều ghi đất nước Việt Nam với các hải đảo Hoàng Sa - Trường Sa mà họ gọi tên chung là Paracel hoặc Pracel. Bờ biển Paracel là ở Trung Bộ Việt Nam (tức thuộc chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam - NV). Không một bản đồ nào ghi bờ biển Paracel là ở Nam Trung Hoa hay nước nào khác”.

Việc xóa tên Tam Sa và ghi lại tên quốc tế Paracels được đại diện của Google lý giải theo “chính sách lâu dài áp dụng trên phạm vi toàn cầu về việc miêu tả những khu vực tranh chấp, trong đó không có sự xác nhận hay khẳng định vị trí là thuộc quốc gia hay vùng lãnh thổ nào”. Nhưng sự “khước từ” về mặt thông tin ấy của Google -công cụ tìm kiếm được xem hữu ích và mạnh mẽ nhất thế giới hiện nay, cũng cho thấy sự thật của lịch sử cần phải được tôn trọng và người ta không thể dùng ý chí sai trái của mình để đồ vẽ một cách áp đặt được.

Nhiều dữ liệu cho thấy TQ trong suốt những năm qua đã bỏ rất nhiều công sức để đầu tư cho việc thiết lập cho cái gọi là hệ thống chứng cứ để hiện thực hóa “vùng nước lịch sử” của “đường chín đoạn”, bao chiếm gần trọn biển Đông hiện nay. Cùng với điều đó, truyền thông TQ cũng ra sức tuyên truyền cho những cứ liệu rời rạc của mình vốn đã được sắp xếp theo một ý đồ thâm hiểm để phục vụ cho những hành vi trái luật pháp quốc tế và mưu đồ độc chiếm biển Đông của mình.

Thế nhưng sự thật lịch sử đã được khẳng định hàng trăm năm qua không thể dễ bị bẻ cong bởi mưu đồ của ai đó được. TQ cần phải trả sự thật về đúng vị trí của nó và đừng lún sâu vào những toan tính rất đỗi phi lý của mình nữa.

MẠNH LÊ