Dự án do Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng) thi công, vị trí dự án tại Đồng Mai (Hà Đông - Hà Nội) và Mai Lâm (Đông Anh - Hà Nội).

Chủ đầu tư được dành 20% tổng diện tích đất ở được giao tại các dự án để xây dựng nhà ở thương mại (nhà chung cư hoặc nhà thấp tầng) bán cho các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhằm bù đắp chi phí đầu tư và giảm giá bán, giá thuê, giá thuê mua và chi phí dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội sau khi đầu tư.

Lực lượng vũ trang là một trong tám nhóm đối tượng được đề nghị hỗ trợ tại Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia. Tuy nhiên, quy định được mua, thuê mua nhà ở xã hội phải là đối tượng có mức thu nhập thấp, trong khi lực lượng này lại có mức lương khá cao. Vì vậy, Bộ Xây dựng kiến nghị sẽ điều chỉnh điều kiện này trong thông tư hướng dẫn Nghị định phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

CL