Thí điểm thi để bổ nhiệm GĐ, PGĐ sở ​từ 2018
(PLO)- Việc tuyển chọn sẽ được công bố công khai. Hội đồng tuyển chọn sẽ được phân cấp và không có quan hệ gia đình, họ hàng với người dự tuyển.

Mới đây, Tỉnh uỷ Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng trên địa bàn tỉnh. Quy chế này áp dụng thí điểm từ năm 2018-2021.

Thí điểm thi để bổ nhiệm GĐ, PGĐ sở ​từ 2018 - ảnh 1
Việc tuyển chọn sẽ được công bố công khai

Theo đó, các chức danh thi tuyển gồm các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý và các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của huyện, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ…

Trong đó, các chức danh thuộc ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý gồm: Phó các ban của Tỉnh uỷ; Phó chánh văn phòng Tỉnh uỷ, Phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh, Phó TBT báo Bà Rịa- Vũng Tàu; Phó giám đốc các sở, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; Các chức danh thi tuyển thuộc các sở, ban, ngành, MTTQ và tổ chức chính trị- xã hội quản lý; Trưởng, phó các phòng và tương đương thuộc các ban của Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Trường Chính trị, Báo Bà Rịa- Vũng Tàu; MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội; Trưởng, phó các chi cục, trung tâm, trưởng, phó các phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh.

Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện như hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận. Phải còn trong độ tuổi bổ nhiệm; phải là Đảng viên; có đủ sức khoẻ; đáp ứng các điều kiện khác do cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn yêu cầu.

Mục đích của việc thi tuyển nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có tài, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt để bổ nhiệm. Việc này cũng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thu hút những người có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt từ bên ngoài cơ quan, đơn vị cùng tham gia để tuyển chọn. Qua đó từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ; tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các sở, ngành, địa phương…

Theo Tỉnh uỷ, việc thi tuyển phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo, tập trung dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch. Khi tổ chức thi tuyển phải có từ hai người trở lên tham gia dự tuyển vào một chức danh tuyển chọn. Trường hợp chỉ có một người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển thì hội đồng vẫn tổ chức thi. Ngoài ra, chỉ thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đối với trường hợp bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ quản lý cấp sở, cấp phòng.

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn, nằm trong quy hoạch và đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu. Trường hợp không công tác tại đó, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và được quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, đang công tác trong cùng sơ, ban, ngành, địa phương vẫn được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

Người tham gia dự tuyển nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được dự tuyển ở vị trí cao hơn không quá hai cấp so với chức vụ hiện giữ (ví dụ: phó trưởng phòng có thể được dự tuyển chức danh phó GĐ sở và tương đương; trưởng phòng có thể được dự tuyển chức danh giám đốc và tương đương).

Trường hợp không đảm nhiệm chức vụ khi dự tuyển phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về ngạch công chức hoặc thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực (nếu có).

Ngoài ra, tập thể cơ quan có nhu cầu bổ nhiệm cũng có thể đề cử người không nằm trong quy hoạch (bao gồm có thể người được đề cử không công tác tại cơ quan, đơn vị đang có nhu cầu bổ nhiệm). Người được đề cử nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì chỉ được dự tuyển ở vị trí cao hơn liền kề so với chức vụ hiện giữ.

Tỉnh uỷ cho hay việc tuyển chọn sẽ được công bố công khai. Hội đồng tuyển chọn sẽ được phân cấp và không có quan hệ gia đình, họ hàng với người dự tuyển. Thí sinh sẽ phải trải qua phần thi viết; lập, trình bày đề án. Trong đó, đề án gồm đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn, chỉ ra nguyên nhân, đề xuất giải pháp; chương trình hành động nếu được bổ nhiệm; kỹ năng giao tiếp, ứng xử, quản lý, lãnh đạo và trả lời các câu hỏi chất vấn của hội đồng, người tham dự.

Việc triển khai thực hiện thí điểm tiến hành từ năm 2018-2021. Trong đó sơ kết, đánh giá sẽ tiến hành vào quý 4-2020 và tổng kết vào một năm sau đó.

TRÙNG KHÁNH