(PLO)- Tại cuộc họp với Tổng cục THADS mới đây,  Cục THADS tỉnh Đồng Nai cho biết trong tháng 4-2017, Chi cục THADS huyện Trảng Bom đã chuyển trả cho ông Trần Tô Hà và ông Vũ Đức Liêm, mỗi người 100 triệu đồng.

“Số tiền còn lại Chi cục THADS huyện Trảng Bom không có nguồn kinh phí tiết kiệm trong dự toán chi thường xuyên năm 2017 để thực hiện việc bồi thường và nộp án phí theo quy định”, ông Phan Văn Châu, Cục trưởng THADS tỉnh Đồng Nai cho biết.

Được biết, để đảm bảo tài chính theo Luật THADS cho ông Trần Tô Hà, Chi cục THADS huyện Trảng Bom đã thi hành xong số tiền trên: 1,536 tỷ đồng (kinh phí do Tổng cục cấp) và gần 412 triệu đồng (kinh phí Chi cục THADS huyện bỏ ra).

Trong khi đó,  vụ việc của ông Vũ Đức Liêm, Chi cục THADS huyện Trảng Bom đã thi hành xong với số tiền trên 2,525 tỷ đồng (kinh phí Tổng Cục cấp) và hơn 45,3 triệu đồng (kinh phí do Chi cục bồi thường).

Riêng số tiền lãi suất còn phải bồi thường hơn 468 triệu đồng và tiền nộp án phí hơn 153 triệu đồng của cả 2 vụ việc trên sẽ do Chi cục THADS huyện Trảng Bom phải tự bỏ tiền để tiếp tục thực hiện.

Được biết, trước đó Tổng Cục THADS có chỉ đạo, việc chi trả tiền lãi chậm thi hành án do lỗi của cơ quan THADS, gây thiệt hại cho đương sự, thì sử dụng trong dự toán chi thường xuyên để thực hiện, ngân sách không hỗ trợ khoản chi phí này.

“Trên tinh thần này, Cục THADS tỉnh đã làm việc với các đương sự: Trần Tô Hà; Vũ Đức Liêm và chỉ đạo Chi cục THADS huyện Trảng Bom xây dựng kế hoạch trích tiền từ dự toán chi thường xuyên để thực hiện việc chi trả theo quy định”, ông Châu cho biết.

QUANG MINH ​