(PL)- Ngày 5-6, Sở Công Thương TP.HCM công bố doanh thu bán lẻ hàng hóa sáu tháng đầu năm 2018 ước đạt gần 329.000 tỉ đồng (chiếm hơn 65% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2017).

Theo ông Nguyễn Phương Đông, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, sáu tháng đầu năm không xảy ra hiện tượng khan hàng, sốt giá. Riêng mặt hàng thịt heo trong hai tháng qua tăng do người chăn nuôi đã chủ động giảm đàn, tác động đến nguồn cung.

Sở Công Thương cũng đã triển khai Chương trình bình ổn gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chương trình có 90 đơn vị tham gia, gồm 78 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và 12 tổ chức tín dụng (tăng ba đơn vị so với năm 2017).

DT