Ngày 14-7-2008, sau khi uống rượu, Tình tìm bạn là Lê Mạnh Long để trả thù vì có mâu thuẫn từ trước. Tình rủ Long vào vườn cao su lấy mủ bán. Long đồng ý, lấy xe máy chở Tình đi. Vào một vườn điều ở huyện Phước Long (Bình Phước), lừa lúc bạn không để ý, Tình đi sau lượm một cành điều đập vào đầu bạn, rút dao đâm bạn rồi lấy xe chạy đi gửi người quen. Hôm sau, Tình rủ Hoàng lấy xăng phóng hỏa hiện trường để phi tang. Sau đó Hoàng ra đầu thú, còn Tình bị bắt.

Theo tòa phúc thẩm, hành vi giết người đốt xác của Tình là đặc biệt nghiêm trọng, gây đau thương, mất mát không gì bù đắp được cho gia đình nạn nhân. Lẽ ra Tình phải chịu mức án tử hình nhưng do Tình bị rối loạn chức năng não, rối loạn nhân cách nhẹ nên tòa y án sơ thẩm.

V.ĐOÀN