Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, có nơi 31 - 32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Đêm mây thay đổi, không mưa; từ trưa chiều mai nhiều mây có mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, phía nam có nơi 29 - 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3.  Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 26 độ C.

 
Theo C.L (CAND)