Theo đó, các quận, huyện này khẩn trương phối hợp để rà soát, thống kê, kiểm đếm... để triển khai di dời nhà trên và ven tuyến kênh Đôi - kênh Tẻ, làm cơ sở để đăng ký kế hoạch vốn đầu năm 2017.

Thống kê, kiểm đếm để di dời nhà trên kênh Đôi-kênh Tẻ - ảnh 1

Theo kết luận, di dời nhà trên và ven kênh rạch cần được tập trung xử lý vì nó đem lại nhiều mục tiêu như góp phần rất lớn trong chống ngập, chỉnh trang đô thị, giúp TP ngày càng xanh, sạch và đẹp hơn. Ngoài ra, chỉnh trang đô thị và chống ngập nước là hai trong bảy chương trình đột phá của Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X.