Chiều 9-6, với kết quả biểu quyết 438/445 (87,95%) đại biểu tán đồng, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ, sử dụng từ nguồn tăng bội chi ngân sách nhà nước và giảm chi ngân sách trung ương năm 2013.
Theo đó, sẽ có 16.000 tỉ đồng hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ, đóng tàu trang thiết bị cho lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư. Ngoài ra, nghị quyết cũng cho phép chi thêm một số khoản cấp bách khác để thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người có công, cải thiện nhà ở, cấp bù chênh lệch lãi suất cho hai ngân hàng chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào các dân tộc

Cũng trong chiều 9-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012.

T.HẰNG