Thông qua nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi
(PLO)- Đại biểu vắng mặt trên ba ngày tại kỳ họp phải xin phép chủ tịch Quốc hội.

Đó là một trong những nội dung của Nội quy kỳ họp QH sửa đổi vừa được QH biểu quyết thông qua vào sáng nay 24-11, với tỉ lệ tán thành 88,26%.

Theo đó, Nội quy kỳ họp QH thống nhất giữ quy định về thời điểm khai mạc đối với hai kỳ họp thường lệ là vào ngày 20-5 và 20-10 hằng năm; đồng thời bổ sung quy định để tránh khai mạc kỳ họp vào ngày thứ Sáu của tuần hoặc ngày nghỉ.

Thông qua nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi - ảnh 1
Kết quả biểu quyết nội quy sửa đổi.

Nội quy cũng quy định trường hợp ĐBQH không thể tham dự hoặc vắng mặt ba ngày liên tục trở lên vì lý do chính đáng thì phải báo cáo xin phép chủ tịch QH. Nội quy sửa đổi còn quy định nhiều nội dung khác như chương trình kỳ họp QH; các hình thức làm việc tại kỳ họp QH; trình tự, thủ tục, thời gian trình bày tờ trình, báo cáo, thảo luận, chất vấn, biểu quyết tại phiên họp toàn thể của QH.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 07/2002/QH11 ban hành Nội quy kỳ họp QH đã được QH khoá XI thông qua ngày 16-12-2002, đồng thời có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2016.

Trọng Phú