Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) vừa có kết luận kiểm tra Thông tư số 05/2013 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn về thủ tục lập và quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Thông tư 05 của Bộ LĐ-TB&XH bị 'tuýt còi' vì trái luật - ảnh 1
Bộ LĐ-TB&XH phải rà soát lại thông tư có những quy định trái luật. 

Theo đó, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cho rằng Điều 42, Thông tư 05 về việc ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định: “Người có công hoặc thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi nếu không có điều kiện trực tiếp nhận trợ cấp, phụ cấp thì phải lập giấy ủy quyền có xác nhận của UBND xã nơi cư trú. Giấy Ủy quyền có thời hạn ba tháng đối với người có công hoặc thân nhân hiện đang cư trú trong nước và thời hạn 6 tháng đối với trường hợp đang cư trú ở nước ngoài”.

Tuy nhiên, ở thời điểm ban hành Thông tư số 05, Bộ luật Dân sự năm 2005 không có quy định giới hạn thời hạn đại diện theo ủy quyền. Do đó, quy định trên là không bảo đảm tính hợp pháp.

Mặt khác, hiện nay, Bộ luật Dân sự năm 2015 cũng không có quy định nào giới hạn thời hạn đại diện theo ủy quyền của cá nhân. Thay vào đó, Khoản 1 Điều 140 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định, thời hạn đại diện được xác định theo văn bản ủy quyền, theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật…

Bên cạnh đó, việc quy định: “Người có công hoặc thân nhân đang hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi nếu không có điều kiện trực tiếp nhận trợ cấp, phụ cấp thì phải lập giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú ” là không có cơ sở pháp lý, không phù hợp với quy định tại Khoản 4, Điều 5, Nghị định số 79/2007 cũng như Điều 8, Nghị định số 23/2015 của Chính phủ.

Theo đó, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật kiến nghị Bộ LĐ-TB&XH khẩn trương xử lý bãi bỏ những nội dung không hợp pháp của Thông tư số 05. Đồng thời, rà soát quá trình thực hiện Thông tư số 05/2013 để có biện pháp khắc phục hậu quả do việc thực hiện các quy định trái pháp luật nêu trên gây ra (nếu có).

Liên quan đến việc trên, đại diện Bộ LĐ-TB&XH cho biết đã chỉ đạo Vụ Pháp chế phối hợp với Cục Người có công rà soát, xử lý ngay trong tháng 4.