Trên chặng đường đó, Báo Pháp Luật TP.HCM luôn cố gắng để trở thành một người bạn đồng hành chân thành, một trợ thủ pháp luật đáng tin cậy của bạn đọc và doanh nghiệp.

30 năm qua, Pháp Luật TP.HCM luôn cố gắng để mỗi chữ, mỗi dòng đều trở nên gần gũi và bổ ích với công chúng, vì quyền lợi của độc giả, của xã hội. Chúng tôi luôn ý thức trách nhiệm và tâm thế của mình là phụng sự bạn đọc, được đòi hỏi từ bạn đọc và được nuôi dưỡng bởi bạn đọc.

Tuổi 30 đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Pháp Luật TP.HCM với những thách thức to lớn hơn. Đội ngũ Pháp Luật TP.HCM sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thiện mình về năng lực, trình độ, công nghệ; giữ gìn sự liêm chính, ngay thẳng; gần gũi và nắm bắt nhu cầu của công chúng; bảo vệ người yếu thế và lẽ phải; đấu tranh quyết liệt với cái xấu, cái ác và các biểu hiện vi phạm, coi thường pháp luật; tôn vinh những giá trị đạo đức và văn hóa… vốn là những tâm niệm nghề nghiệp của cả đội ngũ trong mấy chục năm qua.

Chúng tôi coi đó là đòi hỏi tự thân của mình, là lời hứa với bạn đọc yêu quý!

Xin cám ơn bạn đọc về những tình cảm đã dành cho Pháp Luật TP.HCM, chúng tôi sẽ giữ gìn và vun đắp để tình cảm ấy ngày càng khắng khít hơn, phụng sự bạn đọc tốt hơn.