(PL)- Bộ Xây dựng vừa có ý kiến về dự án tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Theo Bộ Xây dựng, dự án này được khởi công năm 2011 và dự kiến hoàn thành năm 2015. Nhưng do khó khăn về nguồn vốn nên đã bị giãn tiến độ và phải giảm quy mô đầu tư.

Cụ thể, điều chỉnh giảm kích thước mặt cắt ngang 25-26 m thành 22,5 m (các đoạn thông thường) hoặc 24 m (các đoạn qua đô thị), đồng thời không đầu tư một số công trình trên tuyến nhằm giảm diện tích giải phóng mặt bằng và khối lượng xây dựng công trình.

Theo Bộ Xây dựng, từ thời điểm phê duyệt dự án đến nay đã có nhiều biến động về giá cả và cơ chế chính sách. Đây là các yếu tố bất khả kháng, vì vậy các nội dung đề nghị điều chỉnh giảm quy mô dự án là phù hợp tình hình thực tế.

V.HOÀNG