(PL)- Bộ TT&TT ngày 19-11 ban hành quyết định thu hồi giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cấp cho tạp chí Doanh Nghiệp và Thương Hiệu
(trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam) với tên miền www.doanhnghiepthuonghieu.asia.vn. Lý do là vì tên miền này không hoạt động.

Quyết định yêu cầu tổng biên tập tạp chí Doanh Nghiệp và Thương Hiệu có trách nhiệm nộp giấy phép về Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử trước 25-11-2015.

VIẾT THỊNH