Lý do thu hồi là việc bổ nhiệm không đúng quy trình.

Trước đó, chủ tịch UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Thanh tra TP kiểm tra việc thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với hai trường hợp này (họ được bổ nhiệm tháng 4-2015).

Qua kết quả của đoàn thanh tra, UBND TP xác định trách nhiệm trong việc bổ nhiệm trên thuộc về ông Trần Trung Dũng (hiện là phó Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM) trong thời kỳ làm giám đốc Sở.

Liên quan đến việc làm trái quy định về luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, chủ tịch UBND TP cũng kiến nghị Thường trực Thành ủy TP.HCM chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với các thiếu sót, sai phạm của ông Dũng trong giai đoạn ông làm lãnh đạo sở này.