Thu hồi thẻ nhà báo của ông Lê Trường Sơn
(PL)- Bộ TT&TT ngày 6-7 ra quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Lê Trường Sơn, Phó Tổng Biên tập tạp chí Doanh Nghiệp và Trang Trại Việt Nam.

Lý do là ông Sơn đã vi phạm quy định về hoạt động nghiệp vụ báo chí. Tạp chí Doanh Nghiệp và Trang Trại Việt Nam có trách nhiệm thu hồi thẻ nhà báo của ông Lê Trường Sơn nộp về Bộ trước ngày 20-7-2016.

Trước đó, ông Sơn đã cấp giấy giới thiệu với chức danh tổng biên tập; cấp thẻ PV có kích cỡ, màu sắc giống thẻ nhà báo và sử dụng hình quốc huy cho cộng tác viên không đúng quy định.

V.THỊNH