Thư ký riêng của lãnh đạo mà giới thiệu là vụ trưởng tôi nghe không xuôi
Một số chuyên viên giúp việc cho phó chủ tịch, chủ tịch Quốc hội, Thường vụ Quốc hội được phong “hàm” vụ trưởng, vụ phó để hưởng các chế độ như nâng lương.

Thư ký riêng của lãnh đạo mà giới thiệu là vụ trưởng tôi nghe không xuôi - ảnh 1
 
Câu chuyện đó xảy ra cách đây chừng 17 năm và thực ra những người mang “hàm” vụ trưởng, vụ phó đó không tham gia quản lý, điều hành, nói nôm na là những người đó không có lính.

Nhưng đến nay người ta đã nâng cấp lên, khi phong “hàm” vụ trưởng, vụ phó như thế tức là người đó có quyền lực, có nội hàm. Ví dụ, thư ký riêng của lãnh đạo cấp cao mà giới thiệu là vụ trưởng thì tôi nghe không xuôi vì vụ trưởng phải có quyền mà người này không có quyền, gán cho ông ta “hàm” thì quyền của ông ấy là gì? Dưới vụ trưởng phải có một vụ để ông ta điều hành, nếu người này mang “hàm” vụ trưởng thì vụ trưởng kia làm gì? Hai lãnh đạo biết theo ông nào? Điều đó dễ dẫn đến rối loạn, trùng lặp trong chức quyền, điều hành, không thể có hai đầu tàu.

(Theo Đất Việt)

Chuyên gia kinh tế PHẠM CHI LAN:

Tiền Trung Quốc sẽ tăng sức ép lên Việt Nam

Thư ký riêng của lãnh đạo mà giới thiệu là vụ trưởng tôi nghe không xuôi - ảnh 2
 
Không dễ dàng để các doanh nghiệp hay người dân Việt Nam chuyển sang dự trữ đồng nhân dân tệ. Bởi vì vị trí của đồng đô la Mỹ, các đồng tiền mạnh khác vẫn chiếm ưu thế và không dễ gì có thể lung lay trong thời gian ngắn. Không chỉ ở nước mình mà các nước khác cũng thế.

Trên thực tế, việc đồng nhân dân tệ có thể quốc tế hóa như mong muốn của Trung Quốc hay không thì còn phải chờ đợi, chưa nói trước được điều gì vì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.

Tuy nhiên, động thái này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng phần nào đến kinh tế Việt Nam, bởi vì Việt Nam nhiều mặt cũng đang lệ thuộc khá nhiều vào Trung Quốc, nhất là chiều nhập khẩu.

Tôi cũng được biết từ lâu nhiều doanh nghiệp cũng đã dùng đồng nhân dân tệ để thanh toán với Trung Quốc trong quan hệ giao thương. Với nhân tố này của Trung Quốc thì họ cũng sẽ tăng sức ép khiến Việt Nam phải dùng đồng tiền Trung Quốc nhiều hơn, phải công nhận chính thức.

(Theo Một Thế giới)