Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hiện sản xuất nông nghiệp của Nghệ An tạo ra 26% GDP của tỉnh và tỉ lệ năng suất và thu nhập chung của nông dân so với thu nhập chung của tỉnh còn thấp.

“Thu nhập nông nghiệp như thế chỉ bằng gần ¼ thu nhập công nghiệp và dịch vụ. Đây là vấn đề của cả nước chứ không riêng gì của Nghệ An. Như vậy, dù thành tích nông nghiệp Nghệ An là rất đáng khích lệ nhưng giải quyết bài toán thu nhập cho nông dân lại rất khó” - ông Nhân nói.

Theo ông Nhân, khi nào thu nhập nông dân Nghệ An bằng 1/2 thu nhập của công nghiệp, dịch vụ thì lúc đó bài toán nông dân ly hương, ly nông mới có lời giải.

Thu nhập nông nghiệp chỉ bằng 1/4 thu nhập công nghiệp - ảnh 1
Ông Nguyễn Thiện Nhân: "Phát triển HTX kiểu mới để tăng thu nhập cho nông dân". Ảnh: Nguyễn Dân

Để giải quyết bài toán này, ông Nhân cho rằng: Cần phải đẩy mạnh mô hình HTX kiểu mới để thu hút được nhiều hộ nông dân làm ăn cá thể vào. “Thực tế là nếu hộ cá thể giàu có mà vào HTX thì càng trở nên giàu có. Bởi khi đó liên kết các hộ giàu có sẽ có lợi thế về giá khi mua nguyên liệu đầu vào và bán sản phẩm ở đầu ra. Nếu các hộ cá thể giàu có vào HTX, thì mới có thể giúp người khác thoát nghèo. Vấn đề nằm ở sự quản lý của HTX, phát huy được cách làm ăn giỏi, tư duy sản xuất lớn và mô hình quản trị tốt” - ông Nhân nói và khuyến khích Nghệ An nâng cao tỉ lệ các HTX kiểu mới khắp các xã, phường.

Hoan nghênh những giải pháp của Nghệ An trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), ông Nhân cho rằng: Cái gốc của ATTP phải là sản xuất an toàn có thu nhập cao.

“Cái chính là phải có nơi mua nông sản, thực phẩm an toàn với giá cao hơn. Như thế mới có động lực cho nông dân sản xuất an toàn”, ông Nhân khẳng định và lưu ý: Nông dân và chính quyền Nghệ An phải có sức thu hút DN đầu tư vào nông nghiệp để hai bên cùng có lợi.

“HTX là mô hình cầu nối giữa DN và nông dân. Có HTX kiểu mới, DN sẽ không phải đối phó với rủi ro trong sản xuất, còn nông dân sẽ thông qua HTX kiểu mới để yên tâm sản xuất, tăng thu nhập. Theo cơ chế thị trường, chúng ta phải tạo môi trường thuận lợi cho DN đầu tư, mà môi trường trong nông nghiệp là HTX kiểu mới” - ông Nhân kết luận.