(PL)- Thủ tướng vừa có quyết định bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, giữ chức thứ trưởng Bộ TT&TT.

Ông Phạm Anh Tuấn sinh năm 1973. Ông Tuấn từng đảm nhiệm các chức vụ: Tổng giám đốc, chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm bưu điện; phó tổng giám đốc, tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

PV