Thủ tướng: ‘Cần chiếm lĩnh trận địa văn hóa'
(PL)- Chiều 4-8, tại trụ sở Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Chính phủ, MTTQ đã tới làm việc với Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam.

Biểu dương sự nỗ lực và những kết quả đạt được của liên hiệp hội với các tổ chức thành viên, gửi lời thăm hỏi ân cần nhất tới 40.000 nghệ sĩ là thành viên Các hội văn học nghệ thuật (VHNT) trong toàn quốc, Thủ tướng cho rằng vấn đề sử dụng kinh phí, ngân sách hỗ trợ còn chưa thật sự hiệu quả; chưa làm tốt công tác xã hội hóa, thu hút nguồn lực phát triển VHNT. 

“Nhân dân chúng ta mong muốn có nhiều tác phẩm của văn nghệ sĩ xứng tầm hơn nữa, cần chiếm lĩnh trận địa văn hóa. Chúng ta không chạy theo thị trường, thương mại hóa nhưng chúng ta cần nghiên cứu xu hướng, nhu cầu của thị trường để đáp ứng” - Thủ tướng nói.

Thủ tướng: ‘Cần chiếm lĩnh trận địa văn hóa' - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam chiều 4-8. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng cũng đồng ý giải quyết nguồn kinh phí hỗ trợ hằng năm cho liên hiệp hội, giải quyết khó khăn, bức xúc mà các thành viên liên hiệp hội đặt ra, đồng thời yêu cầu phải có giải pháp cụ thể để phòng, chống những sản phẩm phi văn hóa, đấu tranh chống diễn biến hòa bình.

VIẾT THỊNH