Thủ tướng cho rằng ĐBSCL là vùng đồng bằng màu mỡ trên thế giới, có các điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng hết sức thuận lợi cho phát triển nông nghiệp chất lượng cao. Tuy nhiên, có một số khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển như biến đổi khí hậu, hạ tầng không đồng bộ, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu, liên kết vùng còn hạn chế. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn.

Thủ tướng nhấn mạnh ĐBSCL cần xác định được tầm nhìn của toàn vùng đến năm 2045 đặt trong tầm nhìn và chiến lược chung của cả nước năm 2045. “Tầm nhìn đó cần hướng đến sự liên kết toàn vùng ĐBSCL phát triển nhanh, bền vững, có bước đột phá một số lĩnh vực, là vùng phát triển không thua kém bất cứ vùng nào về mọi mặt” - Thủ tướng nói.

Với tầm nhìn đó, Thủ tướng cho rằng cần khẩn trương hoàn thành quy hoạch vùng ĐBSCL theo phương pháp tích hợp đa ngành với tư duy mới, tầm nhìn mới. Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&ĐT chủ trì triển khai, phối hợp với các địa phương, bộ, ngành, các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước, dự kiến giữa năm 2020 trình thông qua. “Quy hoạch khu vực này gắn với TP.HCM và Cần Thơ… Đây là quy hoạch quan trọng, chiến lược quan trọng phải làm trong nhiệm kỳ này, cụ thể là trong cuối năm 2020 phải xong” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Về cơ chế huy động nguồn lực, ngân sách trung ương cần bổ sung trên 45.000 tỉ đồng so với giai đoạn 2016-2020 từ ngân sách nhà nước và ODA, đồng thời phải làm tốt xã hội hóa nguồn lực.

Chính phủ xây dựng cơ chế điều phối vùng đủ mạnh, đủ thẩm quyền, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Thủ tướng cho rằng TP.HCM là đối tác phát triển của ĐBSCL nên cần có sự kết nối toàn diện giữa TP.HCM và ĐBSCL.

Theo báo cáo của các địa phương, ĐBSCL là khu vực có tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; có năm tỉnh trong vùng lọt tốp 10 chỉ số PCI của cả nước. Tuy nhiên, phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. ĐBSCL đã và đang phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó nghiêm trọng nhất là thách thức do biến đổi khí hậu: Nước biển dâng, tình trạng xâm nhập mặn, lở đất, lũ thất thường, quy hoạch tổng thể vùng không được bảo đảm; đầu tư dàn trải; nguồn lực bị phân tán, tiềm năng của cả vùng không được phát huy, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ…