Về việc một số người lợi dụng tuần hành để vi phạm pháp luật, manh động, phá hoại cơ sở sản xuất… tại một số địa phương, ngày 15-5, Thủ tướng có công điện gửi Bộ Công an; các bộ, các cơ quan trung ương; lãnh đạo các tỉnh, TP trực thuộc trung ương thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Khẩn trương thực hiện đồng bộ các biện pháp, chủ động và kiên quyết ngăn chặn, không để xảy ra và xử lý nghiêm khắc những người có hành vi kích động, manh động, vi phạm pháp luật. Bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của mọi người, mọi doanh nghiệp (DN). Bảo đảm sản xuất kinh doanh bình thường của các DN nhất là DN của nhà đầu tư nước ngoài.

2. Tuyên truyền, vận động nhân dân không có những hành động vi phạm pháp luật, không nghe theo kẻ xấu, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống và góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp của nước ta và luật pháp quốc tế.

3. Thực hiện ngay các biện pháp phù hợp để giúp đỡ, hỗ trợ các DN sớm ổn định và trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường.

4. Thông báo rõ đến các cơ quan ngoại giao, các nhà đầu tư nước ngoài về chủ trương, chính sách đúng đắn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Việt Nam luôn làm hết sức mình tạo mọi thuận lợi và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cá nhân, DN và cơ quan nước ngoài tại Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật và các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã ký công văn gửi các sứ quán, các hiệp hội DN FDI và các DN FDI… về việc người lao động tuần hành phản đối Trung Quốc (TQ) gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư Việt Nam. Hiện cơ quan nhà nước các cấp của Việt Nam đã có những biện pháp kiên quyết ngăn chặn, không để sự việc tiếp tục diễn biến và lan rộng. “Đây là sự việc rất đáng tiếc, chính quyền các cấp của Việt Nam đã hết sức chia sẻ với nhà đầu tư, các DN. Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản khẩn gửi UBND các tỉnh, các ban quản lý các KCN-KCX chỉ đạo việc xử lý rất cụ thể, quyết liệt để sớm ổn định tình hình, bảo vệ an toàn tài sản cũng như mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của DN nước ngoài tại Việt Nam” - công văn nhấn mạnh.

PV - T.HẰNG