(PL)- Sáng 19-7, tại trụ sở Chính phủ, làm việc với Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Hội Cựu giáo chức Việt Nam đã có nhiều sáng kiến, đề xuất với Bộ GD&ĐT, với Đảng, Nhà nước.

“Chúng tôi lắng nghe những ý kiến này, coi đây là kênh quan trọng trong chính sách phát triển giáo dục của đất nước, đặc biệt là chính sách, chế độ đối với các thầy giáo, cô giáo đang giảng dạy ở các trường hoặc đã nghỉ hưu” - Thủ tướng bày tỏ.

Nhấn mạnh giáo dục là quốc sách hàng đầu, Thủ tướng cho rằng muốn xã hội phát triển thì không chỉ xóa đói giảm nghèo nhanh mà cần bền vững, một yếu tố rất quan trọng là nhờ vào giáo dục. Chân, thiện, mỹ hay ý thức con người đều từ giáo dục. “Vì sao Nhật Bản phương tiện ô tô nhiều như thế nhưng tai nạn rất ít? Cũng do giáo dục mà ra” - Thủ tướng nêu ví dụ và cho rằng nếu không quan tâm đặc biệt đến đội ngũ thầy giáo, cô giáo thì đổi mới giáo dục sẽ không thành công.

Tại cuộc làm việc, theo trang web Chính phủ, Thủ tướng đã có ý kiến xử lý, giải quyết các kiến nghị của Hội Cựu giáo chức Việt Nam, trong đó có một số chế đ?, ch?nh s?ch ??i v?i gi?o vi?n. ộ, chính sách đối với giáo viên.

TA