Thủ tướng chủ trì hội nghị về khu vực phòng thủ

N.ANH
1  2  3  4  5

Thứ Năm, ngày 24/8/2017 - 05:10

(PL)- Chiều 23-8, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về khu vực phòng thủ đã tổ chức hội nghị đầu tiên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban chỉ đạo, chủ trì hội nghị. Theo trang web Chính phủ, Thủ tướng nêu rõ yêu cầu phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong việc xây dựng khu vực phòng thủ, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Thủ tướng cũng đặt vấn đề về nâng cao nhận thức trong việc xây dựng khu vực phòng thủ, làm sao kết hợp giữa kinh tế và quốc phòng.

Theo báo cáo tại hội nghị, phương hướng sáu tháng cuối năm 2017 và năm 2018 là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/TW, Nghị định 152/2007/NĐ-CP về xây dựng khu vực phòng thủ; động viên sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, xây dựng khu vực phòng thủ trên cả nước vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh. Đồng thời phòng, chống có hiệu quả, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.


N.ANH

ĐỌC THÊM