Sáng nay (15-10), tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Tại hội nghị, Thủ tướng cho biết năm năm qua, tỉ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm từ 14,2% năm 2010 xuống còn 4,25% năm 2015 (theo chuẩn nghèo 2011-2015, còn theo chuẩn nghèo đa chiều là 9,92%). Thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước tăng lên 1,6 lần so với cuối năm 2011. Không ít huyện đã làm đơn tự nguyện xin ra khỏi Chương trình 30a. Nhiều hộ nghèo không nhận kinh phí từ quỹ người nghèo, tự lo sản xuất kinh doanh với tinh thần tự lực, tự cường của các địa phương, người dân đã đóng góp tích cực vào kết quả xóa đói giảm nghèo thời gian qua".

Thủ tướng: 'Không để ai bị bỏ lại phía sau' - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chính thức phát động chương trình: "Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau". Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra những thách thức, hạn chế chủ yếu cần khắc phục trong thời gian tới là kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, tỉ lệ tái nghèo còn cao. Cả nước có đến 41 huyện có tỉ lệ nghèo trên 50%. Thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số chỉ bằng 1/6 mức thu nhập bình quân của cả nước. Nhiều chủ trương, chính sách về giảm nghèo ở một số nơi chưa được triển khai tốt, chưa sáng tạo, chưa vận dụng một cách phù hợp. Chính sách về giảm nghèo còn chồng chéo. Vẫn còn tình trạng xác nhận nghèo luân phiên ở một số địa phương, cũng có nơi ‘kê khai nhầm chỗ’, cán bộ có thu nhập mà lại kê khai là nghèo.

“Mục tiêu trong giai đoạn 2016-2020, tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1%-1,5%/năm với nhiệm vụ đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, nhất là những vùng đặc biệt khó khăn, có chính sách đặc thù để giảm nghèo nhanh hơn trong đồng bào dân tộc thiểu số, chú trọng các giải pháp tạo điều kiện, khuyến khích hộ nghèo, cận nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững. Tôi mong các địa phương nhận thức rõ hơn vấn đề này, khuyến khích họ, tôn vinh họ là rất quan trọng, chứ không phải cho mãi”, Thủ tướng lưu ý.

Tại hội nghị Thủ tướng chính thức phát động phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 với chủ đề: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc chỉ rõ để thực hiện tốt mục tiêu, cần phải đẩy mạnh tuyên truyền để cả xã hội vì người nghèo, quan tâm đến người nghèo, tuyên truyền nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên thoát nghèo của người dân, địa phương. Đây là hai vấn đề đi liền với nhau, chứ không chỉ hỗ trợ. Bên cạnh đó, tuyên truyền về tinh thần lao động, sáng tạo, cần cù, để giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bám sát các tiêu chí về giảm nghèo đa chiều như tiêu chí y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin.

Thủ tướng bày tỏ: “Chúng ta hãy vận động nhân dân, hộ gia đình, doanh nghiệp tiếp tục phát huy trách nhiệm xã hội, phát huy truyền thống tốt đẹp để xây dựng ngày càng nhiều quỹ vì người nghèo, hỗ trợ, đỡ đầu các huyện nghèo, xã nghèo, các thôn bản, làng đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo trong những năm tới, hoàn thành mục tiêu xóa đói giảm nghèo vào năm 2020”.

"Trong giai đoạn năm năm tới từ năm 2016 đến 2020, mục tiêu đặt ra là giảm tỉ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1%-1,5%/năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều (riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm, hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3%-4%/năm). Mục tiêu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015 với tổng kinh phí thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững là hơn 48.000 tỉ đồng", Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.