Chiều ngày 28-7, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Với 470/470 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,19% số lượng ĐBQH), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh - ảnh 1
Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

 

Cụ thể Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Các ủy viên gồm các ông: Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an, Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bùi Thanh Sơn - Bộ trưởng Ngoại giao.

Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đảm nhiệm theo hiến định. Như vậy, Hội đồng Quốc phòng và An ninh khoá mới gồm có 6 thành viên.

Đây cũng là nội dung công tác nhân sự cuối cùng của nhiệm kỳ mới mà Quốc hội khóa XV kiện toàn tại Kỳ họp thứ nhất.