(PL)- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định phân công chủ tịch, phó chủ tịch thường trực, phó chủ tịch Ủy ban sông Mekong Việt Nam.

Cụ thể, Thủ tướng phân công Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đảm nhận chức danh chủ tịch Ủy ban sông Mekong Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đảm nhận chức danh phó chủ tịch thường trực Ủy ban sông Mekong Việt Nam.

Phó chủ tịch Ủy ban sông Mekong Việt Nam gồm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31-8 và thay thế Quyết định số 1312 ngày 6-9-2017 và Quyết định số 690 ngày 5-6-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao đảm nhận chức danh phó chủ tịch Ủy ban sông Mekong Việt Nam.

(Theo TTXVN)