Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh: Hà Nam và Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Cụ thể, tại Quyết định 592/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Tại Quyết định 594/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Đặng Xuân Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phạm Toàn Thắng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với bà Nguyễn Thị Chất để nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Vũ Đại Thắng sinh năm 1975. Ông nguyên là Vụ trưởng Vụ quản lý các khu kinh tế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Đặng Xuân Thanh sinh năm 1965. Ông nguyên là Viện trưởng Viện nghiên cứu Trung Quốc, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Ông Vũ Đại Thắng và ông Đặng Xuân Thanh đều là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quyết định luân chuyển về địa phương.

Theo Phương Nhi (Chinhphu.vn)