Thủ tướng phê chuẩn nhân sự tỉnh Hậu Giang
(PLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết  định phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo đó, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lữ Văn Hùng (52 tuổi) - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (53 tuổi) - Giám đốc Sở GTVT giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và ông Lê Văn Thăng - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh Hậu Giang là ủy viên UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011- 2016.

Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đối với ông Trần Công Chánh do vừa qua đã được bầu giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020 và phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đối với ông Nguyễn Liên Khoa do không đủ tuổi tái cử. 

GIA TUỆ