Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND hai tỉnh Bắc Ninh và Hà Nam, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Bắc Ninh, ông Đào Quang Khải (Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT) và ông Vương Quốc Tuấn (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh) lần lượt được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Bắc Ninh, các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu kín bầu ông Vương Quốc Tuấn và ông Đào Quang Khải giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, với số phiếu tín nhiệm cao.

Kế nhiệm ông Tuấn là ông Nguyễn Nhân Chinh, người mới đây được phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tại Hà Nam, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Xuân Dưỡng (Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam).