Cụ thể, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đinh Quang Tuyên, Chủ tịch UBND TP Bắc Kạn.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Thủ tướng cũng đã phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đình Chuyến, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy Hải Phòng.