(PL)- Ngày 5-8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN). Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Đánh giá cao kết quả đạt được thời gian qua của PVN, theo TTXVN, Thủ tướng cho rằng tập đoàn có đóng góp nhiều mặt cho đất nước, đặc biệt là khẳng định chủ quyền quốc gia và nộp ngân sách nhà nước. Vừa qua, khủng hoảng giá dầu diễn ra trên toàn cầu. Vì thế tập đoàn sụt giảm sản lượng, doanh số, hiệu quả sản xuất bị ảnh hưởng, cùng với việc quản lý nội bộ còn nhiều vấn đề.

Thủ tướng cũng yêu cầu PVN đẩy mạnh tái cơ cấu, tổ chức lại sản xuất, quản lý tốt hơn nữa. Có phương hướng tập trung một số việc quan trọng, nhất là xây dựng đội ngũ, khắc phục tồn tại, bất cập vừa qua để thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao cho một tập đoàn chủ lực. PVN cần tăng cường đoàn kết, quyết tâm, có nhiều biện pháp chỉ đạo mạnh mẽ, hiệu quả trên các mặt.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo PVN cho biết tổng doanh thu của toàn tập đoàn trong bảy tháng qua đạt 278.5000 tỉ đồng, vượt 14% so với kế hoạch bảy tháng và bằng 64% kế hoạch năm. Đáng chú ý, công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí thu được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó có một phát hiện dầu khí mới là Cá Trích (lô 11-2) và một số giếng khoan thẩm lượng cho kết quả tốt như Thiên Nga-3X, Bạch Hổ-48.

PV