(PL)- Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Mekong-Lan Thương (MLC) lần thứ hai được tổ chức ngày 10-1 tại Phnom Penh, Campuchia.

Hội nghị do Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Trung Quốc  Lý Khắc Cường đồng chủ trì, dự kiến đưa ra hai văn kiện chính là tuyên bố Phnom Penh và kế hoạch năm năm hợp tác MLC.

Cơ chế hợp tác Mekong-Lan Thương được hình thành từ tháng 11-2015. Hội nghị đầu tiên của các nhà lãnh đạo được tổ chức vào tháng 3-2016 tại Hải Nam, Trung Quốc. Hợp tác tập trung vào năm lĩnh vực ưu tiên gồm kết nối, năng lực sản xuất, hợp tác kinh tế xuyên biên giới, nguồn tài nguyên nước, nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo.

PV