Thủ tướng bày tỏ hài lòng về sự hợp tác giữa TP Daegu với các địa phương của Việt Nam, nhất là TP.HCM, Đà Nẵng đã từng bước được đẩy mạnh và đi vào thực chất. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc nói chung và TP Daegu nói riêng, yên tâm đầu tư tại Việt Nam.

Thị trưởng TP Daegu Kwon Young Jin bày tỏ mong muốn Thủ tướng hỗ trợ nhiều hơn cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư cũng như có nguyện vọng đầu tư vào Việt Nam. Ông Kwon Young Jin cho biết TP sẽ tiếp tục có các chương trình hỗ trợ cho người Việt đang sinh sống tại Daegu như dạy tiếng Hàn. Ông cũng bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện cho Ngân hàng Daegu mở văn phòng đại diện tại TP.HCM.