Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc Công ty KL Texwell Vina đóng cửa, hàng ngàn công nhân không có việc làm ở Đồng Nai.
Như chúng tôi đã phản ánh, từ trước Tết đến nay Công ty KL Texwell Vina đóng cửa, hàng ngàn công nhân bị nợ lương, không được giải quyết chế độ bảo hiểm, không có việc làm.
Các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã liên lạc với cơ quan ngoại giao Hàn Quốc đóng tại TP.HCM nhờ liên hệ với công ty mẹ. Tuy nhiên công ty mẹ của KL Texwell cũng đóng cửa. Đồng Nai đã hỗ trợ ban đầu cho công nhân, cho lực lượng đến bảo vệ công ty…
Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo về nội dung nêu trên trước ngày 10-3; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật.