(PL)- Ngày 8-2, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS).

Theo đó, sau khi Hội đồng Chức danh GS nhà nước công bố danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017, có nhiều thông tin phản ánh số lượng ứng viên đạt tiêu chuẩn tăng đột biến so với các năm trước. Cùng đó, nhiều lo ngại về chất lượng (như không có đủ sách hoặc bài báo khoa học, không có đủ thời gian giảng dạy, nghiên cứu khoa học...); một số có rất ít (thậm chí không có) công bố nghiên cứu khoa học quốc tế.

Không ít thông tin cho rằng đã có những dấu hiệu không bình thường khi thời gian nộp hồ sơ được kéo dài như một “đợt vét” trước khi có quy định mới về tiêu chuẩn GS, PGS và có ứng viên phải nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Hội đồng Chức danh GS nhà nước...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng Bộ GD&ĐT, chủ tịch Hội đồng Chức danh GS nhà nước nghiêm túc xem xét, rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20-2.

NGUYỄN ĐỨC