(PL)- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý với nội dung kết luận và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG). Ngày 7-11, trang web Chính phủ cho biết thông tin trên.

Thủ tướng yêu cầu các bộ: NN&PTNT, KH&ĐT, Tài chính và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Với một số vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo kết quả thanh tra của Thanh tra Chính phủ, VRG đã có một số vi phạm chủ yếu như Hội đồng thành viên VRG quyết định tăng vốn điều lệ năm 2010 và 2011 cho các đơn vị thành viên không đúng quy định; VRG và các đơn vị thành viên đầu tư ra ngoài ngành nghề kinh doanh chính với giá trị lớn, tỉ suất lợi nhuận đạt rất thấp, lỗ và tiềm ẩn nguy cơ mất vốn… Từ đó, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thu hồi về tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra Chính phủ các khoản về thuế và chi phí do VRG và các đơn vị thành viên chưa thực hiện (và thực hiện chưa đúng quy định) trị giá 42,968 tỉ đồng. Đồng thời, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản…

TL