Thủ tướng yêu cầu xử lý tình trạng chất cấm trong chăn nuôi
(PLO)- Chúng ta cứ kêu là con đường từ dạ dày đến nghĩa địa càng ngày càng ngắn nhưng chúng ta phải biết làm gì để ngăn chặn chất cấm, phân bón giả, thuốc trừ sâu trong thực phẩm nông sản.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt vấn đề như vậy tại Hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016 của Bộ NN&PTNT ngày 5-1. Thủ tướng nhấn mạnh quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề cần phải làm ngay.

"Chúng ta cứ kêu rằng phân bón, thuốc trừ sâu cho tới thực phẩm bẩn đang đe dọa, con đường từ dạ dày tới nghĩa địa của người dân ngày càng gần, nếu chỉ kêu như thế nhưng không làm gì thì đến khi nào giải quyết dứt điểm được", Thủ tướng nói.

Thủ tướng yêu cầu: “Cần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, để thể chế phù hợp, hiệu lực, hiệu quả mới phát triển được. Phải rà soát lại chiến lược, quy hoạch, các đề án phát triển. Phải cập nhật lại theo cơ chế thị trường, năng động, hội nhập".

“Diễn đàn nào cũng nói, phản ánh về tình trạng phân bón giả, thuốc trừ sâu, chất cấm nhưng luật đã quy định rồi phải tuyên truyền, giáo dục, thanh kiểm tra, quy định còn bất cập thì phải bổ sung để xử lý nghiêm" - Thủ tướng lưu ý.

Đặng Trung