(PL)- “Xử lý rác bằng cách chôn lấp có chi phí thấp hơn đốt nên phải kiên quyết hạn chế chôn lấp thì mới chuyển qua công nghệ đốt rác, phục vụ mục tiêu bảo vệ môi trường, hạn chế ô nhiễm”.
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà nhấn mạnh tại hội thảo nghiên cứu công nghệ, giải pháp xử lý rác đô thị chiều 14-5.

Theo ông Huỳnh Minh Nhựt - Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP, mỗi ngày TP.HCM phát sinh khoảng 7.500-8.000 tấn rác và có khoảng 70% được chôn lấp. TP đã định hướng đầu tư các dự án đốt rác kết hợp phát điện nhưng thành phần hữu cơ trong rác cao (65%-82%) nên khi đốt thì tốn kém nhưng điện phát ra ít dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp.

BÌNH MINH