(PL)- Ngày 21-4, Ủy ban MTTQVN, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Nội vụ đã thống nhất chương trình phối hợp về xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
Theo đó, các bên thống nhất Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì chỉ đạo các cơ quan bộ lấy ý kiến của người dân (bằng hình thức phát phiếu điều tra) và Ủy ban Trung ương MTTQVN và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ là cơ quan giám sát quá trình điều tra, dự toán kinh phí thực hiện. Bộ Nội vụ sẽ cử 80% điều tra viên và Trung ương Hội Cựu chiến binh sẽ bố trí 20% điều tra viên cùng tham gia vào nhóm điều tra để giúp Bộ Nội vụ và giám sát quá trình thực hiện việc lấy phiếu điều tra này một cách khách quan nhất. Theo Bộ Nội vụ, việc triển khai điều tra sẽ được tổ chức đầu tháng 7 và kết thúc vào tháng 10-2015, với kinh phí khoảng 3 tỉ đồng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân mong muốn kết quả điều tra khi công bố phải chính xác tuyệt đối. “Để làm được vấn đề này ngoài sự tham gia, giám sát của 20% điều tra viên của Hội Cựu chiến binh, tôi đề nghị khi tổng hợp kết quả phải thuê một cơ quan, công ty nào đó bên ngoài thẩm định độc lập. Làm như vậy sẽ tránh các điều tra viên, cộng tác viên không phát phiếu đến người dân mà tự mình điền vào các phiếu điều tra rồi nộp. Nếu có cơ quan thẩm định thì họ sẽ nhận định và đánh giá được ngay những phiếu điều tra trên có thực sự được người dân góp ý hay không” - ông Nhân góp ý.

VIẾT LONG