Thưởng Tết nguyên đán cao nhất gần 710 triệu đồng
Theo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, mức thưởng Tết Âm lịch 2014 cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp FDI: gần 710 triệu đồng/người, cao hơn 40 triệu đồng so "đỉnh" thưởng của năm 2013.

Thưởng Tết nguyên đán cao nhất gần 710 triệu đồng - ảnh 1
Trung bình thưởng tết 2014 của công nhân vẫn rất thấp

 

Mức bình quân thưởng tết của khối FDI là 4,5 triệu đồng/người, thấp nhất gần 2,8 triệu đồng/người.

Tương tự, mức thưởng Tết Âm lịch của doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước cũng tăng so với 2013: mức cao nhất gần 300 triệu đồng/người (tăng 44 triệu đồng), mức thưởng bình quân khoảng 8,1 triệu đồng/người và mức thấp nhất khoảng 3,3 triệu đồng/người.

Đối với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, mức thưởng Tết thấp hơn nhiều so với năm 2013. Cụ thể, mức cao nhất chỉ trên 52 triệu đồng/người, bằng 1/5 so với năm 2013 (trên 255 triệu đồng/người). Mức bình quân thưởng tết là 7,3triệu đồng/người, cũng thấp hơn so với năm 2013.

Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh, cổ phần không có vốn Nhà nước có mức thưởng cao nhất là 120 triệu đồng/người, thấp hơn năm 2013 (232 triệu đồng/người). Mức thưởng bình quân là 3,8 triệu đồng/người và mức thấp nhất là 3,2 triệu đồng/người.

Về tiền thưởng Tết Dương lịch, doanh nghiệp FDI vẫn đứng đầu với mức thưởng 463 triệu đồng/người, cao hơn 168 triệu đồng so với năm 2013. Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước có mức thưởng cao nhất là 40 triệu đồng/người. Khối danh nghiệp 100% vốn nhà nước thì mức thưởng cao nhất là 32 triệu đồng/người, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh, cổ phần không có vốn nhà nước cao nhất là 138 triệu đồng/người.

Lương cao nhất 434 triệu đồng/tháng ở doanh nghiệp FDI

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cũng cho biết thêm tiền lương bình quân hàng tháng cao nhất năm 2013 là 434 triệu đồng/người/tháng thuộc về doanh nghiệp FDI.

So với năm 2012 mức lương tháng cao nhất trong khối doanh nghiệp này vẫn thấp hơn 28 triệu đồng/người/tháng. Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước có mức lương bình quân cao nhất là 235 triệu đồng/người/tháng (cao hơn 35 triệu đồng so với năm 2012). Đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh, cổ phần không có vốn Nhà nước trả lương cao nhất là 239 triệu đồng/người/tháng (tăng 56 triệu đồng/người/tháng so với năm 2012)

Riêng doanh nghiệp 100% vốn nhà nước có mức lương bình quân tháng cao nhất là 81 triệu đồng/người (thấp hơn 76 triệu đồng so với năm 2012). Lương trung bình của người lao động khối này gần 7,7 triệu đồng/người/tháng, thấp hơn 600.000 đồng so với năm 2012.

Đối với các doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp có mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất trong doanh nghiệp Nhà nước là 450 triệu đồng/người, bình quân là 3,2 triệu đồng/người. Doanh nghiệp FDI có mức thưởng Tết cao nhất 244 triệu đồng/người, bình quân là 4,7 triệu đồng/người, thấp nhất là 2,7 triệu đồng/người.

Theo nhận định của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, qua tổng hợp báo cáo của các doanh nghiệp thì mức thưởng cao rơi vào doanh nghiệp FDI thuộc lĩnh vực ngân hàng, tư vấn xây dựng. Các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ, các doanh nghiệp sử dụng lao động thông dụng, giản đơn có mức thưởng thấp.

Nhìn chung các doanh nghiệp cố gắng trả thưởng cuối năm cho người lao động là một tháng lương. Trong 941 doanh nghiệp ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp có 22% doanh nghiệp phản ánh gặp khó khăn trong việc trả lương, trả thưởng trong dịp Tết. Nguyên nhân do hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm còn nhiều khó khăn, doanh thu giảm, chi phí cao, lợi nhuận thấp hoặc lỗ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của năm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn cố gắng thực hiện trả lương, thưởng cho người lao động đúng hạn, đúng với thỏa thuận.

Trong 941 doanh nghiệp trên, có 47% doanh nghiệp ngoài việc thưởng cho người lao động còn có thêm các hình thức hỗ trợ khác như tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe. Các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp cũng hỗ trợ 1.500 vé xe và 51.000 phần quà Tết cho người lao động.

Các doanh nghiệp cam kết trả thưởng Tết cho người lao động trong khoảng thời gian từ 15 đến 29-01-2014 và thời gian nghỉ Tết trung bình từ 9-11 ngày. Một số doanh nghiệp kết hợp bố trí giải quyết két năm để người lao động có đủ thời gian về quê thăm gia đình.

Theo TRUNG CƯỜNG (TTO)