(PL)- Dự kiến phiên họp thứ bảy của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIV sẽ diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 20 và 21-2. Chiều 14-2, TTXVN đưa tin trên.

Theo đó, về công tác xây dựng pháp luật, UBTVQH sẽ cho ý kiến về các vấn đề lớn, còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH14 và dự án Luật Thủy lợi.

UBTVQH cũng cho ý kiến về việc ban hành nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách, tài chính-ngân sách đặc thù đối với TP.HCM; dự thảo nghị quyết về chế độ và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu QH; việc cho phép áp dụng hệ số đặc thù ưu tiên phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đối với các xã vùng ĐBSCL. Danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cũng sẽ được UBTVQH cho ý kiến.

N.ANH