Tại kỳ họp, UBTVQH sẽ cho ý kiến về các dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Cạnh tranh (sửa đổi) và Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt… Đáng chú ý, dự án Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi sau khi thẩm tra cho thấy chưa đảm bảo điều kiện để trình phiên họp này.

Trước đó, tại phiên thẩm tra dự án Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi diễn ra hôm 5-3, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho hay sau khi QH thảo luận lần đầu về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi hồi tháng 11-2017, dự thảo luật đưa ra hai chính sách mới là thay đổi thẩm quyền của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và xử lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực hoặc tài sản, thu nhập tăng thêm không được giải trình một cách hợp lý. Tuy nhiên, những chính sách mới này chưa được đánh giá tác động theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; chưa lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động.