Ngày 12-10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết Nhà máy thủy điện Sơn La đã được lệnh phát điện trở lại. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cũng yêu cầu Công ty Thủy điện Sơn La tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng lưu, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và các cơ quan có liên quan để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế.

Thủy điện Sơn La đã phát điện trở lại - ảnh 1

Trước đó, nhà máy thủy điện Sơn La và Bản Chát (Lai Châu) đã được lệnh ngừng phát điện. Theo đó, các nhà máy này được lệnh tạm ngừng phát điện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai. EVN cho biết việc ngừng phát điện này không ảnh hưởng đến nguồn phát trên hệ thống.

Đại diện EVN cũng nhấn mạnh việc ngừng hoàn toàn phát điện các dự án trên nhằm góp phần giảm lưu lượng nước về hồ Hòa Bình. Từ 19 giờ ngày 10-10, thủy điện Hòa Bình đã mở lần lượt các cửa xả và đến 11 giờ 30 ngày 11-10 đã mở tám cửa xả sâu. Từ 14 giờ 45 ngày 11-10 đến nay, do lượng nước về hồ giảm, thủy điện Hòa Bình đã vận hành đóng dần các cửa xả, đến 10 giờ ngày 12-10 vẫn còn mở ba cửa xả sâu.

Ngoài ra, Công ty Thủy điện Tuyên Quang dự kiến sẽ mở một cửa xả đáy vào lúc 14 giờ ngày 12-10.