(PL)- Ông Lê Văn Quốc, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Châu Thành (Tiền Giang), vừa có đơn xin từ chức vì tiền trong két sắt của chi cục bị “bốc hơi”.

Theo tài liệu của phóng viên, THADS tỉnh phát hiện tại Chi cục THADS huyện Châu Thành có dấu hiệu bất minh trong việc quản lý tiền bạc nên kiểm tra đột xuất. Kết quả: Số tiền gửi trong kho bạc theo báo cáo là gần 2,75 tỉ đồng nhưng thực tế tại thời điểm kiểm tra chỉ có gần 770 triệu đồng. Số tồn trong két sắt gần 560 triệu đồng nhưng thực tế chỉ có 9,6 triệu đồng (550 triệu đồng không biết ở đâu). Tiền tạm ứng cho chấp hành viên hơn 310 triệu đồng nhưng số tiền chi chỉ có 140 triệu đồng...

Giải thích với đoàn kiểm tra, ông Lê Văn Quốc cho rằng kế toán, thủ quỹ và chấp hành viên thông đồng nên không phát hiện. Cục THADS tỉnh Tiền Giang đã đình chỉ công tác và buộc chấp hành viên Nguyễn Thành Đoàn nộp lại 775 triệu đồng nhưng đến nay vị này vẫn chưa nộp lại; yêu cầu các cá nhân và lãnh đạo chi cục giải trình việc nhờ kho bạc xác nhận khống số tiền gần 2 tỉ đồng để đối phó với đoàn kiểm tra.

Cục THADS đã đề nghị VKS chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra VKSND Tối cao làm rõ dấu hiệu tham ô tại cơ quan này.

HOÀNG ANH