Cụ thể, ông Thiện đề nghị UBND tỉnh cho biết tại sao Bộ TN&MT đã lấy ý kiến của tỉnh và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án xây dựng bến chuyên dùng phục vụ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, trong đó có việc đổ hơn 1,5 triệu m3 chất thải ra biển mà không đánh giá hết khả năng gây ô nhiễm môi trường, đến nay mới phát hiện.

Theo ông Thiện, văn bản trả lời của tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh từ ngày 6 đến 8-12 cho rằng “khối lượng nạo vét lớn, nếu lưu giữ, xử lý trên đất liền thì khả năng gây ô nhiễm và việc lưu giữ, xử lý trên đất liền không hiệu quả về kinh tế-xã hội và môi trường”. Thế nhưng cũng trong văn bản này tỉnh lại kiến nghị Bộ TN&MT “nghiên cứu xem xét, đánh giá phê duyệt lại ĐTM của dự án cảng tổng hợp Vĩnh Tân và các nhà máy thuộc Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân… theo hướng tận dụng khối lượng nạo vét để san lấp mặt bằng để giảm thiểu ô nhiễm của khu vực nhà máy”.

Tiếp tục đề nghị làm rõ vụ cắt giảm Hòn Cau  - ảnh 1
Một góc Khu bảo tồn biển Hòn Cau. Ảnh: PN

Theo ông Thiện, điều này là mâu thuẫn. Ngoài ra, đến nay tỉnh vẫn chưa có ý kiến dứt khoát về việc cắt giảm diện tích Khu bảo tồn biển Hòn Cau để giao cho nhiệt điện Vĩnh Tân mà chỉ cho rằng chờ ý kiến của các bộ, ngành. “Các văn bản trả lời vẫn chưa rõ nên tôi tiếp tục đề nghị để có cơ sở báo cáo cho cử tri” - ông Thiện nói.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận, cho biết quan điểm của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh là sẽ kiến nghị Bộ TN&MT cho đánh giá lại tác động, ảnh hưởng tổng thể của việc nạo vét và đổ khối lượng nạo vét; mời các nhà khoa học, chuyên gia phản biện. Nếu gây tác động tiêu cực đến môi trường, sinh thái biển, đặc biệt là Khu bảo tồn biển Hòn Cau, ảnh hưởng đến kinh tế-xã hội khu vực và đời sống, sản xuất của nhân dân thì đề nghị Bộ TN&MT có phương án khác cho phù hợp.

Đối với việc đề nghị cắt giảm 1.060 ha của Khu bảo tồn biển Hòn Cau, sở dĩ UBND tỉnh có đề nghị là dự án Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và cảng tổng hợp Vĩnh Tân đã chồng lấn vào diện tích của khu bảo tồn biển. “Để đề nghị điều chỉnh, UBND tỉnh đã giao Sở NN&PTNT phối hợp với các sở, ngành liên quan căn cứ ý kiến của Bộ NN&PTNT để tham mưu tỉnh báo cáo các bộ, ngành và Thủ tướng. Ngày 11-11, sau khi Bộ NN&PTNT có công văn không đồng ý cắt giảm diện tích, UBND tỉnh đã giao cho Sở NN&PTNT làm việc với các cơ quan chuyên môn của Bộ NN&PTNT tham mưu cho UBND tỉnh để báo cáo Bộ Công Thương vấn đề trên chứ không chủ động đề nghị cắt giảm Khu bảo tồn Hòn Cau.

Tỉnh Bình Thuận đã đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với Bộ KH&CN, Bộ TN&MT thẩm định chặt chẽ công nghệ của các dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân để đề xuất các giải pháp hạn chế các sự cố khi vận hành máy.

Ngoài ra, tỉnh còn đề nghị Bộ TN&MT, Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 3 phối hợp với Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân lập ĐTM cho toàn bộ các dự án để đảm bảo không ảnh hưởng đến Khu bảo tồn biển Hòn Cau.

Một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận