Tiếp tục đổi mới công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của QH
(PL)- Sáng 3-1, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Văn phòng QH.

Trong năm 2019, Văn phòng QH đã phối hợp tham mưu, phục vụ việc chuẩn bị và trình QH thông qua 18 luật, bộ luật, 27 nghị quyết, cho ý kiến 19 dự án luật khác; giám sát tối cao hai chuyên đề; chất vấn 12 thành viên chính phủ, trưởng ngành tại kỳ họp thứ 7, Thủ tướng Chính phủ và 13 bộ trưởng, trưởng ngành tại kỳ họp thứ 8; xem xét nhiều báo cáo quan trọng; trình Ủy ban Thường vụ QH ban hành 223 nghị quyết và cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng khác; tổ chức chất vấn các thành viên chính phủ, trưởng ngành về việc thực hiện các kết luận chất vấn, nghị quyết giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ QH từ đầu nhiệm kỳ đến năm 2018 tại phiên họp thứ 36.

Tiếp tục đổi mới công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của QH - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch QH nhấn mạnh Văn phòng QH cần tiếp tục đổi mới, cải tiến công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của QH; bám sát các chương trình, kế hoạch đã được QH, các cơ quan của QH ban hành để khẩn trương xây dựng kế hoạch tham mưu, phục vụ việc triển khai các nhiệm vụ. Căn cứ vào đó, Văn phòng QH cần bố trí thời gian phù hợp để nghiên cứu chuyên sâu, chủ động đề xuất, nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, phục vụ trong tất cả lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, hoạt động đối ngoại; nghiên cứu, tham mưu đóng góp ý kiến về các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng...

(Theo TTXVN)