(PL)- UBND TP.HCM vừa giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét, phân tích, đánh giá đúng nguyên nhân cá chết ở kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Từ đó đề xuất giải pháp khắc phục bền vững, báo cáo TP trước ngày 31-5.

Chỉ tính từ đầu tháng 5 đến nay đã xảy ra hai đợt cá chết nổi trắng trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP xác định nguyên nhân do chất lượng nước kênh ô nhiễm, đặc biệt là ở đoạn thượng nguồn. Còn theo xí nghiệp Trạm bơm nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè, do nước mưa cuốn theo nguồn ô nhiễm xuống kênh nên sau các cơn mưa thường xảy ra cá chết.

Đến nay vẫn chưa đơn vị nào đưa ra giải pháp khắc phục triệt để, ngăn tình trạng cá chết tái diễn.

TRUNG THANH