Hiện vụ việc chưa có kết luận cuối cùng nên chưa thể biết chính xác trách nhiệm khiến các trẻ tử vong thuộc về cá nhân các y, bác sĩ thực hiện việc phẫu thuật hay đơn vị đứng ra tổ chức.
Tuy nhiên, ở góc độ dân sự, việc bồi thường sẽ là một trong những nội dung chính trong việc khắc phục hậu quả của cơ quan chức năng.

Theo quy định, liên quan đến tổn thất về tính mạng, sức khỏe thì khi thiệt hại xảy ra sẽ được xác định thuộc trường hợp bồi thường ngoài hợp đồng. Và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh khi có các yếu tố: Có thiệt hại xảy ra, hành vi của người gây thiệt hại có lỗi và trái pháp luật, hành vi đó có mối quan hệ nhân quả với thiệt hại xảy ra.

Thực tế đã có hành vi tổ chức phẫu thuật, thực hiện phẫu thuật và hậu quả đau lòng đã xảy ra. Hai yếu tố này có mối liên hệ nhân quả. Việc còn lại là các cơ quan chức năng xác định những hành vi trên có lỗi không? Lỗi cố ý hay lỗi vô ý? Hành vi có trái pháp luật hay không?

Khi xác định được lỗi sẽ phát sinh trách nhiệm bồi thường. Dù đây là một chương trình từ thiện nhưng nó chỉ có giá trị giảm nhẹ phần nào trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu gia đình các cháu đồng ý. Tuy nhiên, cơ quan có thẩm quyền khi giải quyết các tranh chấp phát sinh, nếu có cũng cần xem xét giảm nhẹ. Một điểm nữa cần lưu ý là khi làm việc thiện nguyện, bên thực hiện công việc mang tính giúp đỡ, hỗ trợ nên tính chất lỗi cũng có sự khác biệt so với các trường hợp gây thiệt hại khác và thường là lỗi vô ý do sơ suất hay do thiếu sót mang tính kỹ thuật, trừ trường hợp chứng minh được có sự tắc trách, vô tâm hoặc có lỗi lầm nghiêm trọng. Trong quá trình xử lý, cơ quan chức năng cần cân nhắc để tránh trường hợp các mạnh thường quân ngại trách nhiệm mà không dám làm các chương trình từ thiện nữa.

TS LÊ MINH HÙNG, Trưởng bộ môn Luật dân sự, ĐH Luật TP.HCM